Čvorište Matulji

Ishođena građevinska dozvola za čvorište Matulji (ARZ d.d.)

Faza 1A, 1B i 1 C (Hrvatske ceste d.o.o.) - u fazi ishođenja građevinske dozvole

Faza 1D i 1E  (Hrvatske ceste d.o.o.) - izrađeni glavni projekti

 
© All copyrights reserved. Sva prava pridržana. Projektni biro Palmotićeva 45. 2009.
Developed by: Vemax