Reference


LISTA VAŽNIJIH PROJEKATA:

•    Autocesta A1, Zagreb - Split, dionica: Brinje - Žuta Lokva, glavni projekt
•    Autocesta A1, Zagreb - Split, dionica: Žuta Lokva - Otočac, glavni projekt
•    Autocesta A1, Zagreb - Split, dionica: Pirovac - Skradin, glavni projekt
•    Autocesta A2, Zagreb - Krapina – Macelj, dionica: Krapina - Macelj, idejno rješenje
•    Autocesta A5, Beli Manastir - Osijek - Đakovo, dionica: Beli Manastir - Osijek, glavni projekt
•    Autocesta A9, Pula – Kanfanar - Dragonja, dionica: Bale - Vodnjan, glavni projekt
•    Autocesta A9, Pula – Kanfanar - Dragonja, dionica: Višnjan - Baderna, glavni projekt
•    Autocesta A9, Pula – Kanfanar - Dragonja, dionica: Baderna - Medaki, glavni projekt
•    Autocesta A11, Zagreb - Sisak, čvor Velika Gorica jug, glavni projekt
•    Autocesta Karlovac - Plitvice - Zadar (Split), dionica: Grabovac - Rešetari - Prijeboj, idejno rješenje
•    Koncesiona dokumentacija za Jadransku autocestu A9 kroz Istru, Istarski ipsilon
•    Autocesta na koridoru Vc, Bosna i Hercegovina, dionica: LOT 4, građevinski projekt putnih prijelaza, prolaza, paralelnih i preloženih cesta, idejni projekt
•    Autocesta na koridoru Vc, Bosna i Hercegovina, dionica: Mostar sjever – Mostar jug, projekt prometnih površina, COKP Mostar sjever, glavni projekt
•    Autocesta na koridoru Vc, Bosna i Hercegovina, dionica: Mostar jug - Počitelj, projekt glavne trase, glavni projekt
•    Autocesta na koridoru Vc, Bosna i Hercegovina, dionica: Počitelj – Bijača, projekt paralelnih puteva, glavni projekt
•    Brza cesta Sovička vrata - Rama (Bosna i Hercegovina), idejno rješenje
•    Brza cesta Đonta Doli – Ponikve (Pelješac), idejni projekt
•    Brza cesta Popovec-Marija Bistrica-Zabok sa spojem na Breznički Hum, idejno rješenje
•    Brza cesta Popovec-Marija Bistrica-Zabok sa spojem na Breznički Hum, dionica: Andraševec-Mokrice, faza I, glavni projekt
•    Brza cesta Pleternica – Požega – Brestovac, glavni projekt
•    Brza cesta Požega (Brestovac) – Staro Petrovo Selo (A3), idejno rješenje
•    Obilaznica Velike Gorice, glavni projekt
•    Obilaznica Metkovića, glavni projekt
•    Južna obilaznica Donjeg Miholjca, glavni projekt
•    Istočna obilaznica Požege, glavni projekt
•    Južna obilaznica Vinkovaca, glavni projekt
•    Državna cesta D-1, obilaznica Slunja, glavni projekt
•    Državna cesta D-1, Knin - Vrlika - Sinj - Trilj - Cista Provo, glavni projekt
•    Državna cesta D-1, obilaznica Plitvica, glavni projekt
•    Državna cesta D-2, obilaznica Koprivnice, glavni projekt
•    Državna cesta D-2, obilaznica Đurđevca, glavni projekt
•    Državna cesta D-2, obilaznica Virovitice, glavni projekt
•    Državna cesta D-5, Okučani - Lipik - Pakrac, glavni projekt
•    Državna cesta D-6, dionica: Vojnić - Topusko, glavni projekt
•    Državna cesta D-6, dionica: Glina - Dvor, glavni projekt
•    Državna cesta D-6, obilaznica Delnica, glavni projekt
•    Državna cesta D-7, obilaznica Slavonskog Šamca, glavni projekt
•    Državna cesta D-8, dionica kroz Zadar, glavni projekt
•    Državna cesta D-8, dionica: Šibenik – Njivice, glavni projekt
•    Državna cesta D-8, dionica: Dubac - Srebreno, glavni projekt
•    Državna cesta D-8, križanje Mlini, Srima i Vodice, glavni projekt
•    Državna cesta D-8, više dionica od Zadra do Dubrovnika, glavni projekt
•    Državna cesta D-23, dionica: Duga Resa - Josipdol, glavni projekt
•    Državna cesta D-23, obilaznica Marije Bistrice, glavni projekt
•    Državna cesta D-23, Karlovac – Senj, više dionica, glavni projekt
•    Državna cesta D-24, industrijska cesta u Zaboku, glavni projekt
•    Državna cesta D-29, Zasljemenska cesta: Popovec - Laz - Marija Bistrica - Gubaševo, idejno rješenje
•    Državna cesta D-29, Sesvete - Kašina – Velika Planina, glavni projekt
•    Državna cesta D-31, Velika gorica - Kravarsko - Pokupsko - Glina, glavni  projekt
•    Državna cesta D-32, Delnice - Matić Poljana - Jasenak - Dražnica -  Jezerane, glavni projekt
•    Državna cesta D-32, Delnice - Crni Lug - Gerovo - Prezid, glavni projekt
•    Državna cesta D-33, dionica: Šibenik - Bilice, glavni projekt
•    Državna cesta D-33, dionica: Bilice – Tromilja (Drniš), glavni projekt
•    Državna cesta D-36, dionica: Pokupsko – Orleković, izvedbeni projekt
•    Državna cesta D-38, obilaznica Požege, glavni projekt
•    Državna cesta D-39, dionica: Cista Provo – Aržano, glavni projekt
•    Državna cesta D-41, obilaznica Dugog Sela, idejno rješenje
•    Državna cesta D-41, dionica: Vrbovec - Križevci, glavni projekt
•    Državna cesta D-42, dionica: Vrbovsko - Ogulin, idejno rješenje
•    Državna cesta D-45, dionica: Kutina - Garešnica, glavni projekt
•    Državna cesta D-47, dionica kroz Hrvatsku Kostajnicu, glavni projekt
•    Državna cesta D-50, Žuta Lokva - Brlog - Otočac, glavni projekt
•    Državna cesta D-53, dionica: Čaglin – Ruševo, glavni projekt
•    Državna cesta D-53, dionica kroz Slavonski Brod, glavni projekt
•    Državna cesta D-58, Vrpolje - Boraja - Trogir, glavni projekt
•    Državna cesta D-100, Porozine - Cres - Lošinj , glavni projekt
•    Državna cesta D-106, Posedarje - Most - Pag - Novalja, glavni projekt
•    Državna cesta D-106, prolaz kroz Pag, glavni projekt
•    Državna cesta D-116, Hvar - Starigrad - Jelsa - Poljice, glavni projekt
•    Državna cesta D-118, obilaznica Žrnova, glavni projekt
•    Državna cesta D-118, dionica: Dubovo - Kapja, glavni projekt
•    Državna cesta D-218, dionica: Donji Lapac - Srb, glavni projekt
•    Državna cesta D-414, dionica: Ston - Orebić, glavni projekt
•    Državna cesta D-414, obilaznica Orebića, glavni projekt
•    Državna cesta D-507, dionica: Krapinske toplice - Čret, glavni projekt
•    Državna cesta D-512, dionica: Makarska - Vrgorac, glavni projekt
•    Program obnove državnih cesta, D-8 dionica: Most Morinjski - Marina Kremnik, izvedbeni projekt
•    Program obnove državnih cesta, D-8 dionica: Zaton Doli - Orašac, izvedbeni projekt
•    Program obnove državnih cesta, D-8 dionica: Čilipi - Karasovići, izvedbeni projekt
•    Program obnove državnih cesta, D-33 dionica: Drniš - Pakovo selo, izvedbeni projekt
•    Program obnove državnih cesta, D-37 dionica: Petrinja - Gora, izvedbeni projekt
•    Program obnove državnih cesta, D-39 dionica: Šestanovac - Dubci, izvedbeni projekt
•    Program obnove državnih cesta, D-116, dionica: Jelsa - Poljica, izvedbeni projekt
•    Županijska cesta ŽC-6218, Metković - Ljubuški, glavni projekt
•    Županijska cesta ŽC-6241, Gruda – Dubravka, glavni projekt
•    Županijska cesta ŽC-5033, Prezid - Čabar - Brod na Kupi - Brod Moravice,  glavni projekt
•    Županijska cesta ŽC-3254, Ogulin - Jasenak, glavni projekt
•    Županijska cesta ŽC-2219, Zagreb - Sljeme - Stubičke toplice, glavni projekt
•    Županijska cesta ŽC-2106, Zabok - Krapina, glavni projekt
•    Županijska cesta ŽC-4030, Pleternica - Kutjevo - Orahovica, glavni projekt
•    Projekt izvanrednog održavanja ceste D-217, dionica: Vaganac – Ličko Petrovo Selo, izvedbeni projekt
•    Obnova državne ceste D-50, Gospić – Medaki, glavni projekt
•    Obnova kolnika na državnoj cesti D-36, dionica: Orleković – Vratečko, izvedbeni projekt
•    Projekt prometnih površina, trgovački centar Dubrava, glavni projekt
•    Projekt prometnih površina, autobusni terminal Sesvete, glavni projekt
•    Projekt prometnih površina, poslovna zona Velika Kopanica, idejni projekt
•    Granični prijelaz na D-3 prema Mađarskoj, Goričan, glavni projekt
•    Granični prijelaz na D-7 prema BiH, Slavonski Šamac, glavni projekt
•    Granični prijelaz na D-53 prema BiH, Slavonski Brod, glavni projekt
•    Granični prijelaz na D-205 prema Sloveniji, Kumrovec, glavni projekt
•    Više međudržavnih prijelaza prema Sloveniji
•    Lokalne ceste na području: Delnica, Čabra, Ogulina, Zagreba, Bjelovara, Kutine, Požege, Slavonskog Broda, Varaždina, Karlovca, otoka Hvara, otoka Korčule, Dubrovnika, Solina, Metkovića i Dalmatinske zagore.
•    Gradske ulice u Zagrebu: Pantovčak, Račkoga, Kralja Držislava, Šubićeva, Markuševačka, Gračanska,
Štefanovečka, Radnička, Horvati, naselje Borovje, Sajmišna cesta, Trg Hrvatskih Velikana
•    Gradske ulice u Vinkovcima, Slavonskom Brodu, Požegi, Sisku, Bjelovaru, Đurđevcu,  Koprivnici,
Dubrovniku
•    Turistička naselja - prometnice: Blace kod Opuzena, Červar kod Poreča, Gajac na Pagu
•    Rezervni prijelazi za mostove na Dunavu, Savi, Uni, Krki, Neretvi, Maslenici i Pagu
•    Prilazne ceste mostu Dubrovnik
•    Prilazne ceste HE Ombla u Dubrovniku
•    Tuneli: Selca - Dubovica na Hvaru, Čabar, Prezid, Laz (Zasljemenska cesta)
•    Vodovodne i kanalizacione mreže na području Zagreba, Broda, Požege, Vrbovca
•    Poslovi na izradi projekta u Rusiji, Iraku i Alžiru

 
© All copyrights reserved. Sva prava pridržana. Projektni biro Palmotićeva 45. 2009.
Developed by: Vemax